Chia sẻ kinh nghiệp, kết nối tiêu thụ sản phẩm

18 tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên tưng bừng tham dự Ngày hội Xúc tiến thương mại và Hội thi hợp tác xã tiêu biểu năm 2022 tại thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) ngày 19/5.

Các mặt hàng được các tổ hợp tác, hợp tác xã đưa đến tham dự Ngày hội và Hội thi là những sản phẩm đạt tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng, có thương hiệu VietGap, GlobalGap, có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm… và đảm bảo ít nhất có một trong các tiêu chí: sản phẩm được công nhận OCOP hạng 3 sao trở lên; sản phẩm được sản xuất, chế biến bằng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến; sản phẩm tiêu biểu đã tham gia xuất khẩu, tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất.

Chia sẻ khi tới với Ngày hội và Hội thi, nhiều thành viên hợp tác xã đánh giá đây là sự kiện vô cùng có ý nghĩa về sự động viên tinh thần các hợp tác xã và thành viên hợp tác xã. Đặc biệt, Hội thi là cơ hội để các hợp tác xã được “khoe” sản phẩm tiêu biểu. Bên cạnh đó, có sự giao lưu, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh. 

Ghi nhận của phóng viên VCA tại Ngày hội tưng bừng này:

Các mặt hàng được các tổ hợp tác, hợp tác xã đưa đến tham dự Ngày hội và Hội thi là những sản phẩm đạt tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng, có thương hiệu VietGap, GlobalGap, có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm… và đảm bảo ít nhất có một trong các tiêu chí: sản phẩm được công nhận OCOP hạng 3 sao trở lên; sản phẩm được sản xuất, chế biến bằng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến; sản phẩm tiêu biểu đã tham gia xuất khẩu, tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất.

Chia sẻ khi tới với Ngày hội và Hội thi, nhiều thành viên hợp tác xã đánh giá đây là sự kiện vô cùng có ý nghĩa về sự động viên tinh thần các hợp tác xã và thành viên hợp tác xã. Đặc biệt, Hội thi là cơ hội để các hợp tác xã được “khoe” sản phẩm tiêu biểu. Bên cạnh đó, có sự giao lưu, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh. 

Ghi nhận của phóng viên VCA tại Ngày hội tưng bừng này:

Các mặt hàng được các tổ hợp tác, hợp tác xã đưa đến tham dự Ngày hội và Hội thi là những sản phẩm đạt tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng, có thương hiệu VietGap, GlobalGap, có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm… và đảm bảo ít nhất có một trong các tiêu chí: sản phẩm được công nhận OCOP hạng 3 sao trở lên; sản phẩm được sản xuất, chế biến bằng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến; sản phẩm tiêu biểu đã tham gia xuất khẩu, tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất.
Chia sẻ khi tới với Ngày hội và Hội thi, nhiều thành viên hợp tác xã đánh giá đây là sự kiện vô cùng có ý nghĩa về sự động viên tinh thần các hợp tác xã và thành viên hợp tác xã. Đặc biệt, Hội thi là cơ hội để các hợp tác xã được “khoe” sản phẩm tiêu biểu. Bên cạnh đó, có sự giao lưu, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh. 
Ghi nhận của phóng viên VCA tại Ngày hội tưng bừng này:Nguồn từ: vca.org.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *