Liên minh HTX Việt Nam tại khu vực miền Trung &Tây Nguyên làm việc với UBND huyện Nông Sơn về phối hợp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể

Để phát huy vai trò trách nhiệm kết nối, hỗ trợ các đơn vị trực thuộc triển khai nhiệm vụ chuyên môn, chiều ngày 3/6, Cơ quan Thường trực Liên minh HTX Việt Nam tại khu vực miền Trung & Tây Nguyên đã tổ chức đoàn công tác làm việc với UBND huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam để phối hợp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể và tham gia triển khai các chương trình kinh tế xã hội của huyện.

Quang cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc, phía Liên minh HTX Việt Nam có ông Hồ Dậy, Phó Trưởng CQTT khu vực MT-TN làm trưởng đoàn, ông Nguyễn Viết Gô, Giám đốc Trung tâm KHCN và Môi trường miền Trung, ông Phan Văn Tùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư kinh tế hợp tác chi nhánh miền Trung và các thành viên. Phía UBND huyện Nông Sơn có ông Nguyễn Chí Tùng, Phó chủ tịch UBND huyện, ông Phạm Hồng Sơn, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện phòng Tài nguyên và Môi trường và các HTX trên địa bàn huyện.

Nông Sơn là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Quảng Nam, mới được chia tách từ năm 2008, có quy mô nhỏ, điều kiện tự nhiên khó khăn, thường xuyên bị ngập lụt, lốc xoáy và lũ quét, diện tích đất đồi núi chiếm phần lớn, giao thông đi lại chưa thuận tiện. Nền kinh tế của huyện nói chung và kinh tế tập thể nói riêng còn chậm phát triển so với các huyện khác. Đến nay, toàn huyện có 17 HTX đang hoạt động, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp với quy mô nhỏ, năng lực sản xuất, chế biến sản phẩm, năng lực tài chính, nhân sự còn hạn chế. Các HTX gặp khó khăn về đầu ra sản phẩm do chưa hình thành được mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Một số sản phẩm nông nghiệp của huyện có ưu thế như trái cây còn ở tình trạng sản xuất manh mún, chưa có tiêu chuẩn chất lượng, chưa có tên tuổi, nhãn mác và thị trường mục tiêu …

Ông Hồ Dậy, Phó Trưởng CQTT khu vực MT-TN Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Liên minh HTX Việt Nam đã giới thiệu chức năng, nhiệm vụ và năng lực chuyên môn của Trung tâm KHCN và Môi trường miền Trung, Công ty CETIC để phối hợp với các phòng chức năng của huyện xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và tham gia triển khai một số chương trình kinh tế xã hội của huyện.

 Sau khi thảo luận về nhu cầu và năng lực của mỗi bên, Liên minh HTX Việt Nam cam kết hỗ trợ liên kết đầu ra sản phẩm cho các HTX, đồng thời xây dựng kênh phân phối vật tư sản xuất nông nghiệp, trong đó HTX là đối tác trực tiếp cung ứng vật tư đầu vào cho thành viên giúp thành viên có nguồn vật tư chất lượng với giá tốt.

Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc của Liên minh HTX Việt Nam sẽ phối hợp các phòng chuyên môn, các doanh nghiệp, HTX, chủ thể OCOP của huyện Nông Sơn để tham gia triển khai các chương trình về bảo vệ môi trường trong sản xuất, tư vấn phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn với phát triển du lịch cộng đồng, tư vấn, đào tạo tiêu chuẩn chất lượng trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm, tư vấn hồ sơ sản phẩm tham gia Chương trình OCOP…

                                                                                                                                                    Nguồn: VCA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *