Tăng cường công tác tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã

Chiều 29.12, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2023 – 2025.
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2023 – 2025.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2023 – 2025.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 6, Khóa VI Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về kinh tế tập thể, HTX.

Theo đó, trong giai đoạn 2023 – 2025, hai bên sẽ cùng nhau phối hợp nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, HTX. Trong đó, tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16.6.2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12.3.2021 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2030; Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 13.02.2021 phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 – 2025…

Bên cạnh đó, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, kích động về kinh tế tập thể, HTX; tuyên truyềnvị trí, vai trò nòng cốt của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX, Nghị quyết Đại hội VI Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu tại Lễ ký kết

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu tại Lễ ký kết

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo nêu rõ, công tác tuyên truyền trên hệ thống báo chí với lĩnh vực kinh tế tập thể, HTX có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn mới.

Hiện, số lượng HTX, Liên hiệp HTX, tổ hợp tác thành lập mới và hộ cá thể, cá nhân tham gia thành viên tăng ở tất cả các tỉnh, thành phố. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các loại hình HTX, Liên hiệp HTX trên địa bàn cả nước phục hồi dần vào cuối quý II, phát triển ổn định trong quý III và IV.2022.

“Hầu hết hoạt động ổn định trở lại, phát triển và có doanh thu, lợi nhuận khá cho thấy mô hình kinh tế tập thể phù hợp với nhu cầu tổ chức sản xuất của người dân, phục vụ sản xuất kinh doanh bền vững và thực hiện hiệu quả chương trình hành động phục hồi kinh tế”, ông Nguyễn Ngọc Bảo thông tin.

Nguồn: vca.org.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *