Open this in UX Builder to add and edit content

Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư Kinh tế Hợp tác

Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư Kinh tế Hợp tác (CETIC) tiền thân là Liên hiệp HTX Thương mại Quảng Nam được thành lập vào năm 2004. Đến ngày 09/01/2008, tại Quyết định số 18/QĐ-LMHTXVN của Liên minh HTX Việt Nam đổi tên thành Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh tế Hợp tác.

Hoạt động

Tổng đài tư vấn: 025.3838.388