Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư Kinh tế Hợp tác

Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư Kinh tế Hợp tác (CETIC) tiền thân là Liên hiệp HTX Thương mại Quảng Nam được thành lập vào năm 2004. Đến ngày 09/01/2008, tại Quyết định số 18/QĐ-LMHTXVN của Liên minh HTX Việt Nam đổi tên thành Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh tế Hợp tác.

Tổng đài tư vấn: 025.3838.388

BAN LÃNH ĐẠO

Phạm Ngọc Toại

Chủ tịch HĐTV

Lê Tuấn An

Tổng Giám Đốc

Phan Văn Tùng

Phó Tổng Giám Đốc